Sola-Vuzenica-obvestilo.jpg

Seznam šolskih potrebščin za šolsko leto 2021/22

14/06/2021

Učbeniški sklad nudi učencem možnost brezplačne izposoje učbenikov za redni pouk. Stroške izposojevalnine krije ministrstvo. Učenci 1., 2. in 3. razredov dobijo s strani ministrstva brezplačna učna gradiva.

Delovne zvezke (od 4. do 9. razreda) in šolske potrebščine za vse razrede kupijo starši sami.

V primeru poškodovanja ali izgube učbenika učenec krije stroške v skladu z 12. členom  Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

Učenci, ki si učbenikov ne želijo izposoditi v šolskem učbeniškem skladu in si jih bodo zagotovili sami naj prosim to sporočijo na elektronski naslov: ines.gerold@osvuzenica.si.

Povezava do seznamov

Dostopnost