Covid-obvestila.jpg

Protokol samotestiranja učencev v šolah

29/10/2021

OKROŽNICA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 

Spoštovani, 

Vlada Republike Slovenije je na seji 27. 10. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnostil cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljevanju besedila: odlok), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 170/2021 z dne 27.10.2021. 

Odlok, ki prične veljati 1 . novembra 2021 določa naslednje bistvene spremembe: 

  1. Delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost. izpolnjujejo pogoj PCT, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. 
  2. Prostovoljno izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa sedai izvaiaio vsi učenci. 
  3. Učenci in dijaki izvedejo testiranje v domačem okolju dvakrat tedensko. V domačem okolju ali v vzgojno-izobraževalnem zavodu prostovoljno izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Samotestiranje ni predvideno le za prvo in drugo stopnjo posebnega programa vzgoje in izobraževanja, samotestiranje pa izvedejo učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče. 
  4. Testiranje s testi HAG za samotestiranje v domačem okolju izvedejo učenci in dijaki tudi za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih. 
  5. Učenci in dijaki so po spremenjenem odloku upravičeni do 10 testov HAF za samotestiranje na mesec.

Ob navedenem vas želimo ponovno pozvati k doslednemu upoštevanju uporabe zaščitne maske, kot to določa 1 1. člen odloka. 

V priponki je tudi protokol za samotestiranje.

Protokol »

Lepo vas pozdravljam,  

ravnateljica 

dr. Mojca Hrastelj Brelih 

Dostopnost