Sola-Vuzenica-obvestilo.jpg

Podaljšano bivanje in jutranje varstvo vozačev

04/09/2023

ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA – ODHODI 1. – 5. razred šolsko leto 2023/2024

Za prijavljene učence od 1. – 5. razreda je organizirano podaljšano bivanje, in sicer po pouku do 16. ure.

Po pouku lahko starši oz. spremljevalci prevzamejo otroka, ki ne obiskuje oddelka podaljšanega bivanja, pred glavnim šolskih vhodom, in sicer takoj po pouku oz. kosilu.

Učence, ki obiskujejo oddelek podaljšanega bivanja, starši oz. spremljevalci prevzamejo pred glavnim šolskim vhodom ob napovedanih urah (12. 40, 13. 30, 14. 20).

Starši oz. spremljevalci lahko učence po 14. 20 uri prevzamejo tako, da pokličejo v razred, kjer se izvaja OPB.

Za spremembe odhodov domov prosimo, da IZPOLNITE obrazec, ki je objavljen na spletni strani oz. ga učenec dobi v šoli.

 

Od 14. 20 – 15. 10

Telefonske številke oddelkov OPB:

  • učilnica 1. b: 02 87 91 246 (učenci oddelkov 1. a in 1. b),
  • učilnica 3. b: 02 87 91 243 (učenci oddelkov 2. a, 2. b, 3. a in 3. b),
  • učilnica 5. b: 02 87 91 245 (učenci oddelkov 4. a, 4. b, 5. a in 5.b).

Od 15. 10 – 16. 00

Telefonska številka oddelka OPB:

  • Učilnica 3. b: 02 87 91 243 (združeni učenci vseh oddelkov).

Učitelj bo učenca napotil v garderobo in pred šolski vhod. 

 

JUTRANJE VARSTVO VOZAČEV 2. – 5. razred šolsko leto 2023/2024

Jutranje varstvo vozačev pred začetkom pouka, financirano s strani Občine Vuzenica, je organizirano na šoli za vozače in tiste učence, ki utemeljeno prihajajo v šolo predčasno.

Ker se število vpisanih učencev v jutranje varstvo vozačev iz leta v leto povečuje, prosimo,  predvsem starše učencev 3., 4. in 5. razreda, da realno presodite, če otrok res ne more sam prihajati v šolo v skladu s svojim urnikom.

Priporočamo, da čim več učencev prihaja v šolo peš, še posebej učenci, ki so v prometu že dovolj samostojni in od šole niso zelo oddaljeni.

Vse starše prosimo, da svojega otroka s ciljem zagotoviti čim prejšnjo samostojnost, navadite, da prihaja v šolske prostore sam.

Starše učencev od 2. razreda dalje pa pozivamo, da navajate otroka, da samostojno in varno premaga tudi pot od doma do šole.

 

Za prenos PDF dokumenta kliknite tu.

Dostopnost