11.png

PEŠBUS   –  OŠ VUZENICA      27.5. – 31.5.2024

20/05/2024

KAJ JE PEŠBUS IN KAKŠEN JE NJEGOV NAMEN?   

Pešbus je ena izmed oblik spremljanih poti v šolo, pri kateri se učenci v organizirani obliki v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah, po premišljenih poteh in po stalnem urniku.

Organizirana spremljana pot v šolo je prvi korak k spodbujanju samostojne aktivne poti v šolo. Namen Pešbusa je ozavestiti lokalne skupnosti o pomenu hoje na sploh ter o njenih učinkih na kakovost življenja. Samostojna aktivna pot v šolo mora ponovno postati najbolj običajna in splošno sprejeta praksa.

Poleg vplivov na zdravje, samostojna pot v šolo spodbuja tudi osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih. Otroci na poti v šolo uživajo v družbi svojih sošolcev, spoznavajo prostor, v katerem živijo, saj vsi dobro vemo, da kadar pešačimo, veliko bolje kot v avtomobilu dojemamo prostor, v katerem se nahajamo. Aktivna pot v šolo je pomembna tudi z vidika vzgoje za prometno varnost in trajnostni razvoj. Otroci s premagovanjem krajših razdalj v okolju, ki ga poznajo, postopoma osvajajo prometne predpise in pravila ter postajajo suvereni udeleženci v prometu.

PROGA PEŠBUSA IN POSTAJALIŠČA

Naši učenci bodo imeli na voljo štiri poti oz. štiri pešbuse.  Na progah so postajališča. Vsa bodo označena s posebnimi tablami, na katerih je naveden tudi čas prihoda pešbusa.

VOZNIK IN SPREMLJEVALCI

Število spremljevalcev je odvisno od števila otrok na posamezni progi. Vsak potnik bo prejel vozovnico, na katero bo spremljevalec podeljeval žige za vsakodnevno udeležbo na Pešbusu.

Spremljevalec Pešbusa ima poimenski seznam potnikov, kjer učenec vstopi.

STARŠI IN OTROCI

Starši morajo poskrbeti, da je otrok pravočasno na postaji.

Starši poskrbijo tudi za obveščanje o morebitnih izostankih otrok. Odsotnost sporočijo na šolsko telefonsko številko.

Starši, motivirajte otroke, da se bodo Pešbusa udeleževali z veseljem in jim bo takšna pot v šolo prešla v navado.

Podporo in materiale za izvedbo Pešbusa in Bicivlaka nudi IPoP – Inštitut za politike prostora v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

 

Koordinatorici:

Darja Jeznik

Jasna Lampreht

Dostopnost