hands-1917895_1280.png

Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

18/11/2022

Mednarodni dan strpnosti (16. november) je spominski dan, ki ga je v Deklaraciji o načelih strpnosti razglasila Generalna konferenca UNESCO na svojem zasedanju 16. novembra 1995. V ustavni preambuli UNESCA med drugim tudi piše: »Če naj se mir ne razblini, mora biti zgrajen na temeljih intelektualne in moralne solidarnosti človeštva.«

»Strpnost je spoštovanje, sprejemanje in priznavanje bogate raznolikosti naših svetovnih kultur, naših oblik izražanja in načinov biti človek. Spodbujajo jo znanje, odprtost, sporazumevanje in svoboda misli, vesti in prepričanja. Strpnost je harmonija v različnosti. Ni samo moralna dolžnost, je tudi politična in pravna zahteva. Strpnost je vrlina, ki omogoča mir in prispeva k nadomestitvi kulture vojne s kulturo miru« (Declaration of Principles on Tolerance, 1995).

Strpnost ali toleranca je v filozofiji in družboslovju sposobnost mirnega sožitja z osebami ali skupnostmi, ki živijo po verskih, etičnih in političnih pravilih, ki so različna ali celo nasprotna od naših.

Strpnost je značajska lastnost, kar pomeni, da je sestavni del osebnosti in posameznikovega življenja, zato je trajna in ne pomeni enkratne odločitve in dejanja. Kot vse kreposti je tudi strpnost vrlina, ki se je moramo učiti in jo vedno znova uriti, vzgajati.

Ob priložnosti mednarodnega dneva strpnosti želimo na naši šoli dodatno izpostaviti in ozavestiti pomen strpnosti in problematiko nestrpnosti ter spodbuditi medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično prijateljstvo in sodelovanje.

Za otroke in mlade je strpnost še posebej pomembna tema, zato je to načelo izpostavljeno tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju, zajeto v učnih programih za osnovne in srednje šole ter kurikulumu za vrtce.

Zato je tudi naša šola vključena v projekt za vzgojno-izobraževalne ustanove: MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO skozi katerega en dan v šolskem letu damo strpnosti še dodatno mesto in jo še posebej izpostavimo.

IZVAJALEC PROJEKTA JE IZOBRAŽEVALNI CENTER EKSENA, ki je zasebna in samostojna izobraževalna ustanova, neodvisna od kakršnihkoli političnih, verskih ali drugih ideologij, že od leta 2002 uresničuje svojo vizijo, ki je: »posamezniku vrniti spoštovanje, sočutje in ljubezen, s tem njegovo resnično vrednost, ter tako soustvarjati družbo, ki je uspešna in ustvarjalna, brez da je uničevalna

Vsakodnevno se srečujemo z nestrpnostjo. Razloge za  porast nestrpnosti gre iskati tudi v dopuščanju, da je izražanje sovraštva postalo del družbene in politične kulture. Z nestrpnostjo se srečujemo na vsakem koraku. V šoli, na ulicah, v družinah, v politiki, medijih in še bi lahko našteval.

Zato bi vsak posameznik  moral ponotranjiti ta stavek: »Strpnost je harmonija v različnosti.« Ta stavek nam lahko razkrije, da moramo vsi sprejemati kakršnokoli različnost.

Želim si, da bi v luči rastoče negotovosti, ki jo s seboj prinašajo aktualne krize človeštva, postalo čedalje bolj pomembno, da v človeški skupnosti negujemo in spodbujamo vrednote miru, potrpežljivosti, razumevanja in spoštovanja.

Življenje je učenje, med drugim tudi strpnosti. Samoobvladovanje vsakega od nas v vsakdanjem življenju, dan za dnem, nas korakoma pripelje do tega, da postane ta vrlina del nas. Šele takrat nas lahko življenje pripelje bližje k medsebojnemu spoštovanju.

Strpnost je zame tudi vrlina in je tudi ena temeljnih človeških pravic. Ljudi ne sme ločevati, temveč povezovati. Živimo v različnih okoljih, pripadamo različnim kulturam, verskim skupnostim. Vsak od nas razmišlja drugače. Tudi sam prihajam iz družine, ki se srečuje z dvema različnima kulturama, verama. Vendar sem to vedno jemal kot neko dodano vrednost, kot dodatne izkušnje. In hvaležen sem za to.

Nauke, vrednote, vrline, standarde prevzemamo od staršev in družbe, v kateri živimo. Smo posamezniki z različnimi sposobnostmi, izobrazbo, željami, sanjami. Vsak od nas nosi svojo izkušnjo, svoje želje, tudi bolečine in radosti. Vsak od nas je »posebna zgodba«. Vse to nas ločuje in istočasno tudi povezuje. Strpnost dopušča in nas uči, da smo si še kako enaki. Na tak način prihajamo v stik z drugačnim načinom razmišljanja, idejami, vrednotami in postajamo bogatejši.

Nagovarjam Vas, da ne smemo dopustiti nestrpnosti, da razkroji našo skupnost.

 

Za konec pa dodajam v razmislek še naslednjo misel Tyrona Edwardsa:

 »Posmeh je pogosto dokaz zlobe in zagrenjenosti. Zadovoljuje malenkostnega duha in nevelikodušen značaj in ni znamenje pameti niti resnice.«

 

Zapisal

Jasmin Džambić

Koordinator projekta Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

 

Dostopnost