VABILO-BAZAR-telovadnica-1280x1810.png

29/11/2023

Spoštovani!

Veseli smo, da vam lahko sporočimo, da bomo tudi letos pripravili naš tradicionalni božično-novoletni bazar! Dogodek bo potekal v četrtek, 30. novembra 2023 ob 17. uri, v telovadnici šole.

Na bazarju boste lahko kupili izdelke naših učencev, obenem pa bo v času bazarja potekala dražba akrilne slike učenke naše šole. Izkupiček večera bo namenjen Šolskemu skladu OŠ Vuzenica.

 

Kot vedno nas združujejo radost, veselje in praznično vzdušje, zato vas toplo vabimo, da se nam pridružite na tem čarobnem dogodku. Skupaj bomo iskali srečo v tistih drobnih stvareh, ki vžigajo iskrice v naših očeh, ter pozabili na vse žalostne reči, ki bi lahko privabile solze v oči.

 

Veselimo se, da bomo skupaj prižgali iskrice v prazničnih dneh, izvabili nasmeh na naše obraze ter delili radost in ljubezen z vami.

 

Vabilo v obliki priponke vsebuje dodatne informacije o dogodku. Upamo, da se nam boste pridružili in bomo tako skupaj ustvarili nepozabne trenutke.

 

Topli božično-novoletni pozdravi,

učenci in delavci OŠ Vuzenica


MicrosoftTeams-image3-1.jpg

27/10/2023

V ponedeljek in torek smo imeli čast, da smo gostili dva izjemna španska učitelja, Carlosa in Amaio, v okviru našega sodelovanja v programu Erasmus+. Ta dva dni sta bila resnično nepozabna in polna zanimivih dogodkov.

Carlos in Amaia sta prišla k nam, da bi se bolje seznanila z našim šolskim okoljem in načinom poučevanja. Prav tako sta imela priložnost prisostvovati pri pouku in spoznati naše učence ter učitelje. Veselje in radovednost je bilo čutiti v zraku, ko sta se pridružila našim učencem med poukom. Najlepše pri tej izmenjavi pa je bilo, da so se otroci z veseljem pogovarjali z gostoma v angleščini. To je priložnost za pridobivanje izjemnih jezikovnih izkušenj in razširjanje svojega obzorja.

Nekaj vtisov, ki sta jih delila s nami:   “Zelo sva navdušena nad vašo šolo in načinom poučevanja. Vaši učitelji in učenci so zelo prijazni in zavzeti za učenje, kar je za naju resnično navdihujoče.”

Obisk učiteljev iz Španije pa ni bil omejen samo na učilnice. Imela sta tudi priložnost raziskati naš čudovit kraj in se sprehoditi po njegovih znamenitostih.

Ob zaključku obiska smo se vsi skupaj zbrali in izmenjali občutke ter mnenja. Carlos in Amaia sta izrazila svoje navdušenje nad našo šolo in življenjem v našem zelenem kraju. Izmenjali smo tudi obljube, da bomo nadaljevali s tem sodelovanjem v prihodnosti – morda ob obisku naših učencev v Španiji ali pa gostitvi španskih učencev pri nas.

Ta dva dneva sta bila resnično nepozabna in pomembna za našo šolo. Vse nas je navdihnila želja po raziskovanju in sodelovanju v mednarodnem okolju. Hvala, Carlos in Amaia, za vajin obisk!

Vsi smo nestrpno pričakovali ta obisk in na koncu smo lahko s ponosom rekli, da je bil ta Erasmus+ projekt izjemno uspešen. Skupaj smo dokazali, da je mednarodno sodelovanje ključno za izobraževanje in medsebojno razumevanje. Upamo, da bo ta izkušnja pripomogla k še tesnejšim povezavam med našo šolo in drugimi šolami po svetu.

Hvala vsem, ki ste sodelovali in prispevali k uspehu tega projekta. Skupaj gradimo mostove med kulturami in ustvarjamo svet, kjer se znanje in razumevanje širita.

 

Lep šolski pozdrav,

koordinatorji šolskega tima Erasmus+


Logo_IP5_5.png

09/10/2023

Letos smo se priključili projektu Inovativna pedagogika 5.0, ki odraža nujnost prilagajanja izobraževalnega sistema družbenim spremembam in zahtevam sodobnega, povezanega sveta, znanega kot Družba 5.0. V tem projektu se bomo ukvarjali s ključnimi izzivi, s katerimi se soočajo tako posamezniki kot tudi družba kot celota. Prepoznavamo, da klasični pristopi in vzorci izobraževanja niso več dovolj, saj se svet neprestano spreminja.

 

Svetovni gospodarski forum, priznane organizacije in delodajalci nas ne sprašujejo več le po tradicionalnih kompetencah, ampak poudarjajo pomen kreativnosti, kritičnega razmišljanja, reševanja problemov ter medosebnih in socialno-čustvenih veščin. To zahteva od izobraževalnih ustanov in učiteljev odmik od klasičnih metod transmisije znanja k bolj inovativnim pristopom, ki spodbujajo razvoj digitalnih kompetenc, kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti pri učencih.

 

Projekt Inovativna pedagogika 5.0 nadgrajuje dosedanje napore in izkušnje na področju inovacij v izobraževanju, ki so že začeli spreminjati način poučevanja in učenja v Sloveniji. Naša cilja sta razvijanje digitalnih kompetenc učiteljev in učencev ter krepitev temeljnih vsebin računalništva in informatike pri učencih in dijakih.

 

V projektu bomo ustvarili inovativne učne scenarije, ki bodo ponudili konkretno sliko, kako dvigniti digitalne kompetence učečih se in jim zagotoviti temeljna znanja s področja računalništva in informatike. Te scenarije bomo preizkusili v sodelovanju z 40 izbranimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi, ki se že izkazujejo kot inovativni.

 

Pri tem projektu se bomo osredotočili na sedem ključnih področij sprememb, ki vključujejo uporabo sodobne tehnologije, uvajanje digitalnih kompetenc v poučevanje in učenje, razvoj učiteljev, gradnjo učeče se skupnosti ter raziskovalno delo na področju tehnoloških inovacij v izobraževanju, vključno s področjem umetne inteligence, navidezne resničnosti in humanoidnih robotov.

 

Naš pristop bo strogo evalviran, kar nam bo omogočilo spremljanje napredka in prilagajanje ciljev. Poleg tega bomo zagotovili učinkovito vodenje, ki bo ključnega pomena za uspešno izvajanje projekta.

 

Želimo ustvariti celovit model, ki bo spodbujal razvoj digitalnih kompetenc učečih se in temeljnih vsebin računalništva in informatike. Projekt bo prinesel pomemben prispevek k razvoju izobraževanja v skladu z zahtevami družbe 5.0, ki temelji na dosežkih industrije 4.0. Na tem področju trenutno ni takšnega celovitega modela, zato si prizadevamo za trajnostno digitalno prestrukturiranje izobraževanja z inovativnim pristopom, ki vključuje stalno usposabljanje učiteljev in sodelovanje z učečimi se skupnostmi.

 

Poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev bomo poudarjali tudi pomembnost šolskih razvojnih timov, prilagodljive organizacije, distribuiranega vodenja ter celovitega podpornega okolja, ki vključuje infrastrukturo in strokovne e-skupnosti. Le tako bomo lahko dosegli napredek v inovativnih učilnicah, kjer bo razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj RIN učenca postavljen v osrčje pedagoškega procesa.

 

Naš projekt bo spodbujal pridobivanje znanj in kompetenc, potrebnih za trajnostno digitalno preoblikovanje izobraževanja. Cilj je izgraditi izobraževalni model, ki bo sledil zahtevam družbe 5.0 in temeljil na izkušnjah industrije 4.0. V sodelovanju z različnimi deležniki bomo oblikovali inovativne pristope, ki bodo šoli omogočili, da ostane v koraku s hitrimi spremembami v svetu in pripravi mlade na uspešno reševanje izzivov prihodnosti.

 

Koordinatorica projekta

Ana Luršak


animals-2222007_1280.jpg

04/10/2023

4. oktober je SVETVNI DAN ŽIVALI.

V ta namen bomo od 6. oktobra do 15. oktobra na hodniku šole zbirali hrano za domače živali (mačke, pse), ki nimajo svojega doma.

Hrana se bo oddala Društvu proti mučenju živali Koroške.

 

Hvala za vaš prispevek in skrb.

Ines Gerold


pesbus.png

04/10/2023

KAJ JE PEŠBUS IN KAKŠEN JE NJEGOV NAMEN?   

Pešbus je ena izmed oblik spremljanih poti v šolo, pri kateri se učenci v organizirani obliki v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah, po premišljenih poteh in po stalnem urniku.

Organizirana spremljana pot v šolo je prvi korak k spodbujanju samostojne aktivne poti v šolo. Namen pešbusa je ozavestiti lokalne skupnosti o pomenu hoje na sploh ter o njenih učinkih na kakovost življenja. Samostojna aktivna pot v šolo mora ponovno postati najbolj običajna in splošno sprejeta praksa.

Poleg vplivov na zdravje, samostojna pot v šolo spodbuja tudi osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih. Otroci na poti v šolo uživajo v družbi svojih sošolcev, spoznavajo prostor, v katerem živijo, saj vsi dobro vemo, da kadar pešačimo, veliko bolje kot v avtomobilu dojemamo prostor, v katerem se nahajamo. Aktivna pot v šolo je pomembna tudi z vidika vzgoje za prometno varnost in trajnostni razvoj. Otroci s premagovanjem krajših razdalj v okolju, ki ga poznajo, postopoma osvajajo prometne predpise in pravila ter postajajo suvereni udeleženci v prometu.

PROGA PEŠBUSA IN POSTAJALIŠČA

Naši učenci bodo imeli na voljo štiri poti oz. štiri pešbuse.  Na progah so postajališča. Vsa bodo označena s posebnimi tablami, na katerih je naveden tudi čas prihoda pešbusa.

VOZNIK IN SPREMLJEVALCI

Število spremljevalcev je odvisno od števila otrok na posamezni progi. Vsak potnik bo prejel vozovnico, na katero bo spremljevalec podeljeval žige za vsakodnevno udeležbo na pešbusu.

Spremljevalec pešbusa ima poimenski seznam potnikov, kjer učenec vstopi.

STARŠI IN OTROCI

Starši morajo poskrbeti, da je otrok pravočasno na postaji.

Starši poskrbijo tudi za obveščanje o morebitnih izostankih otrok. Odsotnost sporočijo na šolsko telefonsko številko.

Starši, motivirajte otroke, da se bodo pešbusa udeleževali z veseljem in jim bo takšna pot v šolo prešla v navado.

Podporo in materiale za izvedbo Pešbusa in Bicivlaka nudi IPoP – Inštitut za politike prostora v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

 

Koordinatorica:

Darja Jeznik

NAČRT PROGE IN URNIK

 


SID_2023_Banner_za_dogodek_oktober_spanje_IG_kvadart.png

26/09/2023

Na Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si bomo v torek, 3. oktobra 2023, ob 18. uri pripravili spletni seminar za starše z naslovom ‘Ali vaš najstnik premalo spi zaradi interneta?’.

Raziskave kažejo, da štiri petine slovenskih najstnikov spi premalo. V Safe.si raziskavi o vplivu interneta na duševno zdravje mladostnikov pa je več kot polovica najstnikov v osnovni in srednji šoli poročala, da jim zaradi uporabe telefona, aplikacij in družbenih omrežij primanjkuje spanca.

Najstnikom se ritem spanja že zaradi biološko-razvojnih procesov spremeni in zamakne za 2 uri v primerjavi z vzorci spanja, ki so jih imeli kot otroci. Zvečer težje zaspijo, zjutraj pa morajo vstajati zgodaj zaradi obiskovanja pouka v šolah. Poleg tega pa pogosto zvečer ali celo pozno v noč uporabljajo mobilne naprave in si s tem še podaljšujejo budnost in otežijo uspavanje.

Spanje je ključno za zdrav razvoj otrok in mladostnikov. Premalo spanca pušča posledice na zdravju, učnem uspehu, počutju in povzroča tudi razdražljivost, hiperaktivnost in nagnjenost k tveganim vedenjem.

V enournem spletnem seminarju bo doc. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med, specialistka otroške nevrologije in pediatrije ter ESRS somnologinja z evropsko diplomo s področja medicine spanja, ki deluje v okviru Centra za motnje spanja v Ljubljani, predstavila problematiko spanja pri mladostnikih, vpliv interneta nanjo in podala nasvete za starše, kako poskrbeti, da bo najstnik čim bolj naspan ter posledično zadovoljen, zdrav, uspešen in varen.

Vabimo vas, da se prijavite na ogled seminarja, ki ga bo mogoče spremljati preko YouTube. Med seminarjem boste lahko posredovali vprašanja in na izbrana bo predavateljica odgovorila ob koncu seminarja. Posnetek seminarja bo na voljo prijavljenim takoj po zaključku.

Datum: 3. 10. 2023

Ura: 18:00 – 19:00

https://izobrazevanja.safe.si/WEBINARoktober


IMG-1360-1280x960.jpg

25/09/2023

V tednu med 16. in 22. septembrom obeležujemo Evropski teden mobilnosti in NIJZ Območna enota Ravne na Koroškem skupaj z društvi za zdravje, športnimi društvi in šolami izvede preventivno akcijo Koroška v gibanju.

Letos smo se jim pridružile tudi Zdrave šole iz koroške regije, saj mreža Zdravih šol praznuje 30 let. Tako smo se jim pridružili tudi mi z dvema učiteljicama in učenci. Od slovesne otvoritve dalje so bile za nas pripravljene različne dejavnosti na postajah, ki so jih pripravili predstavniki drugih osnovnih šol in društev. Naša šola je za ostale skupine pripravila gibalni poligon za 1. triado, mi pa smo si ogledali postaje Srednje šole Ravne na Koroškem, robotke, šolski fitnes Gimnazije Ravne na Koroškem ter igre naših Babic OŠ Radlje ob Dravi. Nikakor nismo mogli izpustiti delavnice premagovanja strahov in predsodkov pred malimi živalmi, ki jo je pripravila OŠ Šentjanž pri Dravogradu,

postaje s sadnimi in zelenjavnimi nabodali ter sadnimi smutiji, OŠ Prežihovega Voranca Ravne, OŠ Juričevega Drejčka ter OŠ Neznanih talcev Dravograd.

Petek smo preživeli razgibano in zdravo. Veselimo se sodelovanja na naslednji preventivni akciji. V galeriji so slike iz naših delavnic.

 

Zapisali Andreja Švajger, Ana Luršak


Dostopnost