Vrtec Vuzenica

Vrtec Vuzenica

[ E-dokumenti VRTEC ] [ JEDILNIK ]  [ OBJAVE ]

Spoštovani starši, dragi otroci, cenjeni sodelavci!

Pred vami je spletna stran vrtca Vuzenica, s katero vam želimo predstaviti organiziranost našega vrtca, vrste programov, ki jih izvajamo, in vam posredovati informacije, ki so pomembne ob vključitvi vašega otroka v vrtec.

Da se bo otrok v vrtcu prijetno počutil, so potrebni skupni koraki družine in vrtca, saj je soustvarjanje življenja v vrtcu pomembna naloga vseh, ki so v njem udeleženi – otroci, starši in strokovni delavci.

V letošnji publikaciji smo z različnimi fotografijami prikazali oblike sodelovanja s starši, saj z njimi sodelujemo na različne načine: na skupnih delavnicah (likovnih, kulturnih, športnih …), prireditvah, praznovanjih, na govorilnih in pogovornih urah, po dogovoru pri vključevanju staršev v vzgojno delo …

Povezovanje s starši in izmenjavanje informacij o otroku, o njihovih dosežkih, opažanjih, sposobnostih je ključno za doseganje zastavljenih ciljev, za vzpodbudna vzdušja na vseh področjih in dejavnostih, saj tako pripomoremo k uspešnemu razvijanju otrokove osebnosti.

Pomočnica ravnateljice za vrtec: Jasna NOVAK

 

AKTUALNE OBJAVE

 • Zaključna prireditev vrtca
  prireditev
 • Obvestilo za starše – STAVKA 14. 3. 2018
  logo_sviz_rgb-1024x187

  Ljubljana, marec 2018

   

   

  Spoštovani starši,

   

  v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo bili sredi minulega meseca – zatem ko Vlada RS ni prisluhnila našim številnim pozivom, naj zaustavi in preobrne trend zniževanja sredstev za vzgojo in izobraževanje ter odpravi nesprejemljivo nižje vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela – primorani uporabiti skrajno sredstvo sindikalnega boja, tj. izpeljati splošno stavko v vzgoji in izobraževanju.

   

  Naj na tem mestu znova poudarimo, da ne zahtevamo nobenih privilegijev, ne zahtevamo, naj država plačuje izobraževalke in izobraževalce več ter bolje kot druge, a vztrajamo in bomo vztrajali, naj vzgojno-izobraževalnega dela ne podcenjuje in zaposlenih na teh področjih ne plačuje slabše kot plačuje druge zaposlene v javnem sektorju na primerljivih delovnih mestih z enako zahtevano stopnjo izobrazbe. Z razvrednotenjem vzgojno-izobraževalnega dela, ki se sistematično poglablja od leta 2012, je ogrožena tudi kakovost javnega izobraževanja – od vrtcev do univerz –, ki je eden od stebrov uresničevanja socialne države. Če se bo zaostajanje plač v vzgoji in izobraževanju nadaljevalo, nadpovprečne ravni našega šolstva, ki jo potrjujejo mednarodne evalvacije znanja naših otrok, učencev in učenk ter dijakov in dijakinj, ne bomo mogli ohraniti in padec kakovosti je neizbežen.

   

  Ker Vlada RS tudi po najmnožičnejši stavki in protestnem shodu zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v času samostojne Slovenije (v stavki je sodelovalo več kot 40.000 izobraževalk in izobraževalcev, 20.000 med njimi pa jih je prišlo tudi na Kongresni trg v Ljubljani) naše upravičene zahteve po izboljšanju položaja vzgoje in izobraževanja ter zaposlenih na teh področjih zavrača, bo ...