Vrtec Vuzenica

Vrtec Vuzenica

[ E-dokumenti VRTEC ] [ JEDILNIK ]  [ OBJAVE ]

Spoštovani starši, dragi otroci, cenjeni sodelavci!

Pred vami je spletna stran vrtca Vuzenica, s katero vam želimo predstaviti organiziranost našega vrtca, vrste programov, ki jih izvajamo, in vam posredovati informacije, ki so pomembne ob vključitvi vašega otroka v vrtec.

Da se bo otrok v vrtcu prijetno počutil, so potrebni skupni koraki družine in vrtca, saj je soustvarjanje življenja v vrtcu pomembna naloga vseh, ki so v njem udeleženi – otroci, starši in strokovni delavci.

V letošnji publikaciji smo z različnimi fotografijami prikazali oblike sodelovanja s starši, saj z njimi sodelujemo na različne načine: na skupnih delavnicah (likovnih, kulturnih, športnih …), prireditvah, praznovanjih, na govorilnih in pogovornih urah, po dogovoru pri vključevanju staršev v vzgojno delo …

Povezovanje s starši in izmenjavanje informacij o otroku, o njihovih dosežkih, opažanjih, sposobnostih je ključno za doseganje zastavljenih ciljev, za vzpodbudna vzdušja na vseh področjih in dejavnostih, saj tako pripomoremo k uspešnemu razvijanju otrokove osebnosti.

Pomočnica ravnateljice za vrtec: Jasna NOVAK

 

AKTUALNE OBJAVE

 • Vpis v vrtec Vuzenica za šolsko leto 2018/2019
  Vpis
 • Obvestilo za starše – STAVKA 14.2.2018
  logo_sviz_rgb-1024x187

  Ljubljana, januar 2018

   

   

  Spoštovani starši,

   

  zaposleni v slovenskih osnovnih šolah bomo 14. februarja letos sodelovali v splošni stavki vzgoje in izobraževanja, da bi izrazili nestrinjanje z neustreznim odnosom Vlade RS do področja vzgoje in izobraževanja ter nesprejemljivo nizkim vrednotenjem dela izobraževalk in izobraževalcev. Kakovost slovenskih javnih šol je na visoki ravni in tudi odlični dosežki slovenskih učenk in učencev v priznanih mednarodnih raziskavah znanja, kot so PISA, TIMSS in PIRLS, le pritrjujejo, da je naše šolstvo zelo dobro ter da učiteljice in učitelji ter drugi strokovni delavci in delavke v vzgojno-izobraževalnih zavodih odlično opravljajo svoje delo. Ker se zavedamo, da je izobraževanje, še posebno v državi, kot je Slovenija, ki drugih izrazitih primerjalnih prednosti nima, odločilno za našo prihodnost, ne bomo dopustili, da bi se dosežena kakovost šolstva pri nas poslabšala in da se ne bi v prihodnje še zboljševala. Eno ključnih vlog pri ohranjanju in zboljševanju dosežene ravni imajo nedvomno učiteljice in učitelji ter drugi strokovni delavke in delavci, zaposleni v šolah, vendar jim Vlada RS njihove vloge ne prizna in njihovega pomembnega, zahtevnega in odgovornega dela ne vrednoti ustrezno. Mednarodne in domače analize plač enoznačno ugotavljajo, da je vzgojno-izobraževalno delo vrednoteno slabše kot delo na primerljivih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja, za katera je zahtevana enaka stopnja izobrazbe. Ob tem je neizogibno, da kakovost slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema, če vlada ne bo ustrezno ovrednotila dela izobraževalk in izobraževalcev od vrtcev do univerze, ne bo zdržala na ravni, ki zdaj še presega raven ...