SODELOVANJE Z OKOLJEM

  • Vrtec je odprt ožjemu in širšemu okolju ter povezan z drugimi institucijami.
  • Naš vrtec omogoča dijakom, študentom in pripravnikom pridobivanje znanj za področje predšolske vzgoje.
  • Vključeni smo v mrežo vrtcev Dravske doline in kot taki prispevamo vzpodbudo za strokovni razvoj tudi drugih vrtcev.
  • V naše delo vključujemo starše – strokovnjake različnih poklicev, kot so umetniki, zdravstveni delavci, športniki, obrtniki.

Dostopnost