IZVAJANJE KURIKULA

Nadaljevali bomo z izvajanjem novosti, ki jih prinaša KURIKULUM za vrtce ob sodelovanju in spremljanju Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije.

Kurikulum je nacionalni dokument, ki ima osnovo v analizah, predlogih, rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih, kot tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove celostnega sistema vzgoje in izobraževanja. Kurikulum omogoča: odprte, fleksibilne programe, pestre, raznovrstne ponudbe, dejavnosti na vseh področjih, možnost individualnosti in večje izbire na vseh ravneh, izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik, kakovostne medsebojne stike med otroki in odraslimi, vrednotenje pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, partnerski odnos s starši z upoštevanjem avtonomije vrtca in vzpodbuja uvajanje drugačnosti na vseh ravneh.


Dostopnost