DNEVI POTEKA DEJAVNOSTI

Kaj se pri nas v vrtcu vsak dan dogaja?


5.30 – 7.00

Prihodi otrok v vrtec, sprejem, zbiranje oz. združevanje otrok;
igra, igralne dejavnosti po želji otrok v prostoru za zbiranje, počitek za otroke, ki to potrebujejo oz. želijo. Zajtrk.

7.00 – 8.30

Aktivnosti po želji otrok, razgibavanje.

8.30 – 9.15

Osebna higiena, priprava na malico, malica, pospravljanje.

9.15 – 11.00, 11.30

Organizirane usmerjene osrednje in vzporedne dejavnosti otrok, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, po dogovoru v vseh primernih prostorih vrtca in izven. Aktivnosti na prostem, sprehodi.

11.00 – 13.30

Nega, osebna higiena, priprava na kosilo, kosilo.

Počitek, umirjene dejavnosti (dogovor)

14.00 – 16.00

Vstajanje, nega, malica.

Igre in zaposlitve po želji otrok v vrtcu ali na prostem.


Odhodi otrok domov

Pri dnevnem prihajanju in odhajanju otrok morajo starši oz. od njih pisno pooblaščena oseba otroka osebno izročiti vzgojiteljici ali pomočniku in ga osebno prevzeti. Osebi, ki nima pisnega pooblastila za prevzem otroka, le-tega ne bomo izročili.


Dostopnost