CILJI IN NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE

Cilji in načela predšolske vzgoje:


 • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, razvijanje lastne identitete,
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev, spodbujati čustveno doživljanje in izražanje,
 • negovati radovednost, raziskovalni duh, domišljijo in intuicijo ter razvijati neodvisno mišljenje,
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno rabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
 • spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja, ki poteka po načelih:


 • avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
 • enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,
 • pravice do izbire in drugačnosti,
 • ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja,
 • sodelovanja z okoljem.

Dostopnost