NAVODILA ZA DELO Z MICROSOFT TEAMS    
    OŠ VUZENICA
ARNES - Navodila MS Teams za učitelje preko AAI (PDF)    
     
Video posnetki s primeri    
     
     
  Gradivo za učitelje     Gradivo za učence
     
  Kako se prijaviti v Microsoft Teams? (učitelji / učenci)

  Kako v orodju Microsoft Teams izvesti načrtovano srečanje? (učitelji)

  Kako v orodju Microsoft Teams ustvariti nov razred za učence? (učitelji)

  Kako v orodju Microsoft Teams komunicirati z drugimi osebami? (učitelji / učenci)

  Kako v orodju Microsoft Teams s pomočjo table izvesti predavanje? (učitelji)


  Kako v orodju Microsoft Teams ustvariti ekipo za osebje? (učitelji)

  Kako v orodju Microsoft Teams učencem dodeliti nalogo? (učitelji)

  Kako v orodju Microsoft Teams v razred dodati učno gradivo? (učitelji)

  Kako v orodju Microsoft Teams ustvariti kodo za pridružitev v razred? (učitelji)
    Kako se prijaviti v Microsoft Teams? (učitelji / učenci)

  Kako se v orodju Microsoft Teams pridružiti srečanju? (učenci)

  Kako se v orodju Microsoft Teams pridružiti razredu? (učenci)

  Kako v orodju Microsoft Teams komunicirati z drugimi osebami? (učitelji / učenci)

 

  Dodatno video gradivo

  Namestitev orodja MS Teams (če še nimate nameščeno)

  Nastavitev jezika

  Ustvarjanje učilnice / predmeta / ekipe

  Dodajanje učencev

  Delo s kanali

  Dodajanje kanala

  Predavanje na daljavo

  Pridružitev srečanju

  Snemanje predavanja

  Deljenje posnetka srečanja

  Dodelitev nalog učencem

  Pregled / ocenjevanje nalog oz. izdelkov

  Ustvarjanje zvezka za predavanje

  Delo z zvezkom za predavanje

  Izdelava e-testov s pomočjo orodja MS Forms

  Pregled e-testov v orodju MS Forms