Predstavitev programov

 
DNEVNI PROGRAM

Programi so namenjeni predšolskim otrokom od zaključka porodniškega dopusta staršev do vstopa v šolo.

1. CELODNEVNA OBLIKA VZGOJE IN VARSTVA (5.30 – 16.00)

• za otroke od 11 mesecev do tretjega leta
• za otroke od 3. leta do vstopa v šolo

2. CICIBANOVE URICE

• Otroke, ki ne obiskujejo vrtca, vključujemo v praznovanja (novo leto – kulturni program, obdaritev vseh predšolskih otrok v kraju).
• Pustovanje – zabava na pustno nedeljo.
• Lutkovni abonma.

3. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

• glasbene urice: Danica POKERŠNIK
• ciciban planinec: Urška MEDVED, Andreja KUHAR
• tuji jezik v oddelku, sodelovanje z OŠ
• športna značka – mali sonček: koordinatorka Andreja KUHAR
• pravljični krožek: Iris GOLOB

4. PRIREDITVE IN PRAZNOVANJA

• Praznovanja rojstnih dnevov
• Jesenkovanje
• Teden otroka
• Veseli december
• Pust
• Družinska srečanja – Mali sonček
• Zaključek šolskega leta

5. DODATNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAJO ZUNANJI STROKOVNI DELAVCI

• Plavalno opismenjevanje
• Začetni in nadaljevalni tečaj alpskega smučanja
• Telovadimo in se igramo, Zmigaj se polžek
• Ritmična gimnastika (za deklice od 5. leta dalje)
• Lutkovni abonma