Podatki o vrtcu

 

VRTEC VUZENICA

Smo enota VRTEC pri javnem vzgojno izobraževalnem in vzgojno varstvenem zavodu Osnovni šoli Vuzenica, na katero smo vezani finančno in upravno. Vodstveni, finančno-administrativni in tehnični kadri so skupni. Za vzgojno izobraževalno delo skrbi 7 vzgojiteljic, 1 vzgojitelj in 8,53 pomočnic/pomočnikov vzgojiteljice.
Ena vzgojiteljica opravlja tudi delovne naloge pomočnice ravnateljice. Vrtec ima svojo kuharico, čistilko in perico.

Ime in sedež šole: OSNOVNA ŠOLA VUZENICA, ENOTA VRTEC, Mladinska ulica 5, Vuzenica

Pomočnica ravnateljice: Andreja Kuhar

Telefon: 02 87 91 240

Telefon – pomočnica ravnateljice: 02 87 91 241

Faks: 02 87 91 231

E-pošta: vrtec@osvuzenica.si

Poslovni račun (IBAN): SI56 0134 1603 0687 162

Davčna številka: 64020673

Matična številka: 5087279000

Ustanovitelj: Občina Vuzenica