Oddelki vrtca

 
Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:

• prvo starostno obdobje: otroci stari od 11 mesecev do 3. leta
• drugo starostno obdobje: otroci od 3. leta do vstopa v šolo

Vzgojno izobraževalno delo poteka v osmih oddelkih:

4 homogeni oddelki prvega starostnega obdobja:
1. oddelek otrok (11 mesecev do 2 let)
2. oddelek otrok (1 do 2 let)
3. oddelek otrok (2 do 3 leta)
4. oddelek otrok (2 do 3 leta)

4 homogeni oddelki drugega starostnega obdobja:
1. oddelek otrok (3 do 4 leta)
2. oddelek otrok (4 leta)
3. oddelek otrok (4 do 5 let)
4. oddelek otrok (5 do 6 let)