Vračamo se v šolo…

Spoštovani starši, dragi učenci!

 

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Z dnem začetka uporabe tega odloka bo prenehal veljati do sedaj veljavni Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 67/20). Novi odlok bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (predvidoma bo objavljen 29. 5. 2020), uporabljati pa se bo začel 1. junija 2020.

Z odlokom ni več določena prepoved zbiranja ljudi v osnovnih šolah in osnovnih šolah s prilagojenim programom, z izjemo 1. in 2. junija 2020, ko se začasno še vedno prepoveduje zbiranje učencev 6., 7. in 8. razreda osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom. Odlok vsebuje tudi določbo o upoštevanju navodil Ministrstva za zdravje in NIJZ.

V osnovne šole se torej v ponedeljek, 1. 6. 2020,  vračajo učenci 4. in 5. razreda,

sredo, 3. 6. 2020 pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda.

Še vedno bo treba izvajati splošne higienske ukrepe, ki jih je že in jih bo za novo situacijo še, pripravil NIJZ.

Pridružujemo se pozivu ministrice za znanost, šolstvo in šport,  dr. Simoni Kustec, da organizirate prevoz otroka v šolo sami, v kolikor je to le možno. Na avtobusih in drugih prevoznih sredstvih se namreč še vedno mora upoštevati varnostna razdalja in higienski ukrepi, zato lahko pripeljejo veliko manj učencev. 

Da bomo lahko sledili smernicam NIJZ, bodo razredniki kontaktirali starše učencev, ki s prihodnjim tednom prihajajo v šolo, glede prehrane in prevozov, saj bomo morali vzpostaviti novo časovnico za šolsko kosilo in prevoze. 

Veselimo se ponovnega srečanja z vami!

Ravnateljica in delavci OŠ Vuzenica