VPIS V PRVI RAZRED za šolsko leto 2020/2021

Obveščamo vas, da bomo na Osnovni šoli Vuzenica v skladu s 44. členom Zakona o osnovni šoli

VPISOVALI OTROKE V 1. RAZRED za šolsko leto 2020/2021.

Starši morajo po 45. členu ZOŠ v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let (rojeni od 1.1. do 31. 12. 2014).

Vpis v 1. razred bo potekal v prostorih OŠ Vuzenica (prostori šolske svetovalne službe) v naslednjih dneh:

PONEDELJEK, 10. 2. 2020, od 7.30 do 10. ure,

TOREK, 11. 2. 2020, od 7.30 do 10. ure,

ČETRTEK, 13. 2. 2020, od 7.30 do 9. ure in od 13. do 16. ure.

Prosimo vas, da s seboj prinesete na vpogled otrokov izpisek iz rojstne matične knjige.

Vljudno vabljeni!

Veselimo se srečanja z vami in vašim otrokom.

 

Ravnateljica

dr. Mojca Hrastelj Brelih