Teden pisanja z roko 2019

Ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za šolstvo je Društvo Radi pišemo z roko pripravil projekt

Teden pisanja z roko 2019,

ki smo ga letos izpeljali tudi na naši šoli (21.–25. januarja), in sicer so sodelovali učenci od 5. do 9. razreda.

Na šoli smo s prijavo na ta projekt želeli:

  • ozavestiti mlajše in starejše  o pomenu pisanja z roko
  • spodbuditi pisanje z roko, ne le z računalnikom
  • vzpostaviti družbeno pozitiven odnos do pisanja z roko
  • poudariti pomen razvoja individualnosti – pisava vsakega človeka je neponovljiva
  • spodbuditi razvoj fine motorike
  • spodbuditi izražanje spoštovanja in naklonjenosti

 

Vsebina se je navezovala na pisanje posvetil v knjige.

Pogovorili smo se o smiselnosti pisanja posvetil in o sami vsebini. Pomembno je namreč, komu pišemo in za kakšen namen.

Nismo jih pisali v knjige, pač pa na list papirja.

Izdelke smo razstavili na panojih v avli šole.

 

 

Zapisala

Nataša Praprotnik

 

20190201_131841 20190201_131847 20190201_131917