Sodelovanje s šolo

 

PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI

 

Roditeljski sestanki

Organizirani bodo trikrat letno za posamezni oddelek glede na problematiko in želje staršev. Dva sestanka bosta informativnega značaja (ob začetku šolskega leta in po prvem redovalnem obdobju), en pa bo izobraževalni.

 

Dopoldanske pogovorne ure

V času dopoldanskih pogovornih ur lahko starši pridejo v šolo osebno (na dopoldanske pogovorne ure se najavijo). Pogovorne ure ima učitelj v dopoldanskem času zapisane v urniku.

 

Popoldanske pogovorne ure

Pogovorne ure so organizirane vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17. do 18. ure. Starši prihajajo po lastni presoji ali pa so vabljeni na pogovorne ure.