Sodelovanje s šolo

 

Program sodelovanja s starši

• govorilne ure za starše – vsak prvi ponedeljek v mesecu, od 16.00 do 18.00 ure
• individualne govorilne ure učiteljev v dopoldanskem času (po dogovoru)
• vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 ure možni razgovori z učitelji predmetnih področij
• razredni in skupni roditeljski sestanki
• dnevi odprtih vrat
• pisna obvestila staršem
• družabna srečanja učencev, staršev in učiteljev