Strokovni organi

 

Strokovni organi šole

 

• učiteljski zbor

• oddelčni učiteljski zbor
(razredna stopnja – Vlasta Stepišnik, predmetna stopnja – Miran Pal)

• razredniki

Darja Mrakič, Ines Planinšič, Andreja Švajger, Darja Jeznik, Milena Pisnik, Ana Luršak, Bojana Mori, Mojca Hrastelj Brelih, Danijela Korže, Jasna Lampreht, Vera Lešnik, Tatjana Krump

• strokovni aktivi po predmetnih področjih 
(Mateja Viher, Mojca Dobnik Repnik, Sara Topler, Petra Prohart Tomažič, Lucija Bivšek)