Strokovni organi

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

 

Pedagoški vodja: Ravnateljica OŠ Vuzenica

dr. Mojca HRASTELJ BRELIH

Pomočnica ravnateljice OŠ Vuzenica

Ana LURŠAK

Učiteljski zbor OŠ Vuzenica

Razredniki

razredniki

 

Ostali strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo

učitelji VI delo

 

Strokovni aktivi po predmetnih področjih 

aktivi