Šolska knjižnica

Delovanje šolske knjižnice

Učenci in učitelji imajo v novi, sodobno opremljeni knjižnici bogat izbor leposlovne in strokovne literature ter knjig, ki so priporočene za bralno značko in predpisane za domače branje.

Na voljo je tudi pester izbor multimedijskega gradiva ter revij in časopisov.
Vsak učenec in učitelj je član šolske knjižnice, kjer si lahko izposoja knjige, bere revije ter sam ali s pomočjo knjižničark išče podatke za šolsko in domače delo.
Rok izposoje je en mesec za knjige, en teden za revije in tri dni za multimedijsko gradivo.

Učenec mora izgubljeno ali poškodovano gradivo nadomestiti z novim. V šolski knjižnici lahko učenci potekajo tudi pogovori za bralno značko od 6. do 9. razreda, knjižničarka pa izvaja tudi ure KIZ-a (knjižnično-informacijska znanja) za vse razrede, in sicer po dogovoru z učitelji.


Knjižnica OŠ Vuzenica
Knjižnica OŠ Vuzenica