Organizacijska shema

 

Organizacijska shema šole

 

Matična šola: OSNOVNA ŠOLA VUZENICA

SVET ŠOLE

Predstavniki občine: Tanja Hari Vidmar, Matjaž Sterže, Stojan Helbl

Predstavniki šole: Milena Pisnik, Lucija Bivšek, Ana Luršak, Mojca Arcet, Andreja Kuhar

Predstavniki staršev: Sergej Stojan – predsednik sveta staršev