Organizacijska shema

 

Organizacijska shema šole

 

Matična šola: OSNOVNA ŠOLA VUZENICA

SVET ŠOLE

Predstavniki občine: Tanja Hari Vidmar, Mara Naglič, Stojan Helbl

Predstavniki šole: Ana Luršak (predsednica), Andreja Švajger, Irena Karničnik, Matjaž Jeznik

Predstavniki staršev: Majda Knez (namestnica predsednice), Milenko Skenderija, Aleš Medved