Organizacija prevoza in varstva

ORGANIZACIJA JUTRANJEGA VARSTVA, PODALJŠANEGA BIVANJA IN VARSTVA VOZAČEV

 

Jutranje varstvo in varstvo vozačev

Jutranje varstvo za učence 1. razreda je organizirano v šoli od 5.15 do 8.15. Za učence od 2. do 9. razreda bo varstvo vozačev organizirano v šoli v več skupinah. Vodili ga bodo delavci šole po programu.

Vsebina: individualno delo (jutranje branje, poslušanje glasbe, pogovori, obveznosti do šole – naloga, priprava na pouk …).

Varstvo vozačev je obvezno za vse učence, ki koristijo šolski prevoz.

Varstvo učencev vozačev od 6. do 8. šolske ure je organizirano v eni skupini za vse učence, ki so vezani na šolske prevoze.

 

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjen učencem od 1. do 5. razreda.

V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učiteljica predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

Podaljšano bivanje je organizirano v petih skupinah.

Urnik dela oddelkov podaljšanega bivanja

čas opb

 

Organizacija prevoza

Organizirani so redni prevozi učencev na relacijah Primož na Pohorju, Požarski jarek, Dravče, Sentjanž, Sv. Vid, Gortina, Muta, Trbonje in Zg. Vižinga. V času, ko čakajo na odhod avtobusa oz. kombija, so organizirani v varstvu vozačev.

 

Aktivnosti in ukrepi šole za zagotavljanje varnosti učencev

Zagotavljanje varnosti učencev na področju prometa z načrtovanimi aktivnostmi:

  • seznanitev staršev in otrok z varnimi potmi,
  • organiziran kolesarski tečaj in izpit za učence 4. in 5. razredov,
  • sodelovanje na natečajih s prometno tematiko,
  • sodelovanje z drugimi dejavniki, ki skrbijo za prometno tematiko.