Organizacija prevoza in varstva

 

ORGANIZACIJA JUTRANJEGA VARSTVA, PODALJŠANEGA BIVANJA IN VARSTVA VOZAČEV

Jutranje varstvo za učence 1. razreda bo organizirano v vrtcu oziroma v šoli od 6.30 do 7.30.
Za učence od 2. do 9. razreda bo varstvo vozačev organizirano v šoli, in sicer v dveh skupinah.
Vodili ga bodo delavci šole po programu. Vsebine -individualno delo (jutranje branje, poslušanje glasbe, pogovori, obveznosti do šole – naloga, priprava na pouk …).
Varstvo vozačev je obvezno za vse učence, ki koristijo šolski prevoz.

Podaljšano bivanje bo organizirano v štirih skupinah:

OPB 1 – za učence 1. razreda
OPB 2 – za učence 2. in 3. razreda
OPB 3 – za učence 4. in 5. razreda

Delo je pod pedagoškim vodstvom organizirano po urniku:

1. ura – 11.55 – 12.45 – zbiranje
2. ura – 12.50 – 13.40 – neusmerjen prosti čas
3. ura – 13.45 – 14.35 – samostojno delo in samostojno ucenje
4. ura – 14.40 – 15.30 – usmerjen prosti čas
5. ura – 15.35 – 16.10 – usmerjen prosti čas ali neusmerjen prosti čas

V OPB se učenci vključijo prostovoljno s soglasjem staršev.
Učenci so OPB dolžni redno obiskovati. Vpis v OPB poteka meseca aprila/maja v tekočem šolskem letu za prihodnje šolsko leto. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učiteljica predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

ORGANIZACIJA PREVOZA IN VARSTVO VOZAČEV

Organizirani so redni prevozi učencev na relacijah Primož na Pohorju, Požarski jarek, Dravče, Sentjanž, Sv. Vid, Gortina, Muta, Trbonje in Zg. Vižinga. V času, ko čakajo na odhod avtobusa oz. kombija, so organizirani v varstvu vozačev.

VSEBINE:

1. Pisanje domačih nalog.
2. Prosti čas – organiziran na igrišču, v telovadnici ali v razredu. Varstvo vozačev od 12.00 oz. ad 12.45 do 14.30 oz. do 15.15.

Varstvo vozačev traja od 12.00 oz. 12.45 do 14.30 oz. do 15.15 ure.

AKTIVNOSTI IN UKREPI ŠOLE ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV

Zagotavljanje varnosti učencev na področju prometa:

Načrtovane aktivnosti:

1. Seznam staršev in otrok z varnimi potmi.
2. Organiziran kolesarski tečaj in izpit za učence 4. razredov.
3. Sodelovanje na natečajih s prometno tematiko.
4. Sodelovanje z drugimi dejavniki, ki skrbijo za prometno tematiko.

ORGANIZACIJA POČITNIŠKEGA VARSTVA

Načrtovane počitnice za šolsko leto 2017/2018.

• jesenske počitnice
• novoletne počitnice
• zimske počitnice
• prvomajske počitnice

Učenci se aktivnosti, ki so organizirane po vnaprej pripravljenem programu in trajajo ad 8.00 do 11.30 ure, udeležijo na podlagi predhodne prijave.
Dejavnosti izvajajo strokovni delavci šole.
Stroške prehrane krijejo starši.