Nacionalno preverjanje znanja

OŠ Vuzenica                                                                                    Datum: 26. 9. 2016

 

 

Obvestilo staršem in učencem 6. in 9. razreda – NPZ

 

Sporočamo Vam, da so za šolsko leto 2016/2017 na Državnem izpitnem centru pripravili publikacijo »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. Publikacija je objavljena na spletnih straneh Ric-a

(http://www.ric.si ali http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/).

 

Nacionalno preverjanje znanja na OŠ Vuzenica:

 6. razred

 

 9. razred

 

SLJ – 4. maj 2017 SLJ – 4. maj 2017
MAT– 8. maj 2017 MAT – 8. maj 2017
TJA – 10. maj 2017 ŠPORT – 10. maj 2017

 

 

 

 

 Ravnateljica

Marjeta Bokan