Nacionalno preverjanje znanja

NPZ bodo opravljali učenci 6. razreda iz slovenščine, matematike ter angleščine in učenci 9. razreda iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta (v šolskem letu 2019/20 iz športa).

Koledar NPZ
noz1
npz22