Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja na OŠ Vuzenica smo izvedli glede na navodila za izvedbo NPZ.

 6. razred

 

 9. razred

 

SLJ – 4. maj 2018 SLJ – 4. maj 2018
MAT– 7. maj 2018 MAT – 7. maj 2018
TJA – 9. maj 2018 TIT – 9. maj 2018

 

Po opravljenem elektronskem vrednotenju imajo učenci in starši možnost vpogleda v ovrednotene naloge:

  • 9. razred – od 29. maja do 31. maja 2018
  • 6. razred – od 5. junija do 7. junija 2018

 

Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ:

  • za učence 9. razreda – 15. junij 2018
  • za učence 6. razreda – 22. junij 2018