Interesne dejavnosti

 

KULTURNO UMETNIŠKE DEJAVNOSTI

1. Ustvarjalni krožek – Martina Kučej
2. Pravljični krožek – Zofija Ošlak
3. Pevski zbor – Danica Pokeršnik
4. Vesela šola – Danijela Korže
5. Kreativni krožek – Ana Luršak
6. Razmišljevalnica – Ines Planinšič
7. Pomnjenje in hitro branje – Mojca Hrastelj Brelih

GOSPODARSKO TEHNIČNO PODROČJE

1. Robotika – Tatjana Krump
2. Modelarstvo – Tatjana Krump
3. Vrtičkarji – Mateja Viher
4. Naravoslovne vsebine – Vera Lešnik

ŠPORTNE DEJAVNOSTI

1. Splošna športna vzgoja – Darja Jeznik
2. Mladi planinci – Darja Mrakič
3. Šah – Bojana Mori
4. Nogomet – Miran Pal
5. Plesni krožek – Lucija Bivšek

DEJAVNOSTI, KI SO VEZANE NA UČNE PREDMETE

1. Bralna značka – Nataša Praprotnik in razredničarke od 1.-5. razreda
2. Angleška bralna značka – Matjaž Jeznik
3. Nemška bralna značka – Mateja Viher
4. Prometna varnost – Jasna Lampreht
5. Kolesarstvo – Ana Luršak, Milena Pisnik