Povečan pojav bolezni

Spoštovani starši/zakoniti zastopniki!

Začelo se je obdobje širjenja virusnih in drugih nalezljivih obolenj in tudi pri nas opažamo povečano odsotnost otrok od pouka. Šola, kot ustanova, kjer se vsakodnevno zadržuje veliko število otrok in odraslih, je za širjenje tovrstnih bolezni še bolj dovzetna.

Poleg higienskih in drugih ukrepov, ki jih v tem času izvajamo na šoli, imate pri preprečevanju širjenja tovrstnih bolezni veliko vlogo in odgovornost tudi starši. Tako do svojega otroka, kot do otrok drugih staršev, saj lahko ob pojavu kakršnekoli nalezljive bolezni vedno preventivno ukrepate.

UKREPI

Prav je, da smo pozorni na to, da si čim večkrat temeljito umijemo roke s toplo vodo in milom:

  • pred jedjo,
  • po uporabi toalete,
  • preden vzamemo v roke hrano,
  • ko kihamo, kašljamo,
  • skrbimo za krepitev zdravja otrok z dovolj gibanja, s telesnim utrjevanjem in sprehodi v naravo v vsakem vremenu,
  • otroke že zgodaj navajajmo na pravilno mešano prehrano, z dovolj sadja, zelenjave in tekočine,
  • PREDVSEM PA v šolo NE vozimo otroka, ki kaže kakršnekoli znake bolezni ali otroka, ki je še kužen!

 

OBVEZNOSTI STARŠEV V PRIMERU BOLEZNI OTROK

Takoj, ko bomo v šoli zaznali, da je otrok bolan, bomo obvestili starše, ki naj po otroka pridejo takoj po obvestilu. Starši naj šolo obvestijo o vrsti nalezljive bolezni, za katero je zbolel njihov otrok (po pregledu pri otrokovem zdravniku ali pediatru infektologu). Otrok z nalezljivo boleznijo ne sme obiskovati šole. V šolo se lahko vrne, ko je zdrav in vsaj 2 dni nima vročine, ko vsaj dva dni ne bruha ter vsaj dva dni nima več driske. Začasna izključitev je najboljši ukrep za preprečevanje širjenja bolezni, predvsem zato, ker otrok takrat potrebuje počitek, mir ter pozorno in skrbno nego. Vsega tega namreč v šoli ne more biti deležen v zadostni meri.

V kolikor se otrok ne pozdravi do konca, se bolezen razširi še na ostale otroke, ki so zdravi, zato vas prosimo, da upoštevate ukrepe.

Ravnateljica

dr. Mojca Hrastelj Brelih