Plačilo s trajnim nalogom – obvestilo za starše / skrbnike

Vuzenica, oktober 2018

Obveščamo vas, da lahko obveznosti  za šolsko prehrano in vrtec poravnavate tudi s trajnim nalogom – z obremenitvijo vašega osebnega računa. Za vse informacije smo vam na razpolago v tajništvu šole, telefon 02 87 912 30, Rosita Glazer.

 

                                                                                                                 Ravnateljica

                  dr. Mojca Hrastelj Brelih

 priloga, soglasje za SEPA direktno obremenitev