Obvestilo staršem in učencem 6. in 9. razreda

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 

Sporočamo vam, da so za šolsko leto 2019/2020 na Državnem izpitnem centru pripravili publikacijo »INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE« v elektronski obliki.

Publikacija je objavljena na spletnih straneh Ric-a (https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/).

Neposreden dostop do publikacije:

https://www.ric.si/mma/Info%20slo%2019/2019082714311451/.

 

 

Po sklepu ministra je v šolskem letu 2019/2020 na OŠ Vuzenica kot tretji predmet nacionalnega preverjanja znanja v 9. razredu izbran ŠPORT.

(Objavljeno na spletni strani    https://www.gov.si/novice/2019-09-02-seznam-osnovnih-sol-v-katerih-se-bo-preverjalo-znanje-z-nacionalnim-preverjanjem-znanja-iz-dolocenega-tretjega-predmeta-v-9-razredu-v-solskem-letu-20192020/).

 

Koledar izvedbe:

 6. razred:

SLOVENŠČINA – 5. maj 2020

MATEMATIKA – 7. maj 2020

ANGLEŠČINA – 11. maj 2020

 9. razred:

SLOVENŠČINA – 5. maj 2020

MATEMATIKA – 7. maj 2020

ŠPORT – 11. maj 2020

 

 

 

Ravnateljica:

dr. Mojca Hrastelj Brelih