Obvestilo staršem in učencem 6. in 9. razreda – NPZ

.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 

Sporočamo vam, da so za šolsko leto 2018/2019 na Državnem izpitnem centru pripravili

publikacijo »INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE« v elektronski obliki.

Publikacija je objavljena na spletnih straneh Ric-a

(http://www.ric.si/ ali https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/).

Za neposreden dostop do publikacije kliknite na povezavo.

Po sklepu ministrice je v letošnjem šolskem letu na OŠ Vuzenica kot tretji predmet

nacionalnega preverjanja znanja v 9. razredu izbran PRVI TUJI JEZIK.

Koledar izvedbe:

6. in 9. razred

SLJ – 7. maj 2019

MAT – 9. maj 2019

TJA – 13. maj 2019

 

Ravnateljica

dr. Mojca Hrastelj Brelih