OBVESTILO – PRIHOD V VRTEC_18. 5. 2020

Povzetek priporočil NIJZ ter ZRSŠ 

Pri odpiranju vrtca se odločamo za števiIne koristi, ki jih prinašajo vrtci otrokom in zaposlenim staršem, vendar pa se odločamo tudi za večje tveganje za prenos bolezni. Da bi kar najbolj zmanjšaIi to tveganje, priporočamo nabor ukrepov. Vsa uradna priporočila NIJZ in ZRSŠ (v času posebnih razmer) najdete na spletni strani OŠ Vuzenica. 

Starši morate vodstvu vrtca najkasneje do torka zvečer, 12.5.2020, sporočiti, če boste otroka ponovno pripeljali v vrtec ( priloga: PRIJAVNICA ZA VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC), ki je v prilogi. 

Starši morate redno spremljati zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli, obvestiti vrtec ter otroka obdržati doma. 

PRIHOD V VRTEC in ODHOD IZ VRTCA 

– Svetujemo, da otroka pripelje v vrtec ena odrasla oseba iz istega gospodinjstva. 

– Starejši otroci vstopajo v vrtec tako, da ga sprejmemo v pred vhodom. V garderobi se sami preobujejo, slečejo vrhnje oblačilo in si umijejo roke z milom in toplo vodo. Zbiranje je prilagojeno tako, da se skupine otrok med seboj ne mešajo in so primerno oddaljene. 

– Starši naj vzdržujejo potrebno razdaljo (1,5 – 2m) do vzgojiteljice, drugih otrok in staršev. 

– V vrtec ne vstopate, če ni nujno potrebno. Starši otrok I. st. obd. vstopate z masko in si ob vstopu razkužite roke. Otrok si ob pomoči starša po preobuvanju in oblačenju umije roke (z vodo in milom) pred vstopom v igralnico. 

– Priporočamo, da si predšoIski otroci ne razkužujejo rok, ampak jih umivajo z vodo in milom. Rezervna oblačila naj otrok prinese s seboj kot običajno. S seboj naj ima tudi plastično vrečko, v katero lahko damo umazana in morda mokra oblačila za odnašanje in pranje doma. 

– Skupina otrok nima stikov z drugimi skupinami ( z otroki, starši ali vzgojitelji iz drugih skupin in drugim osebjem v vrtcu). 

– Skupine bodo zunaj ob različnih urah, da se omeji števiIo otrok, ki so hkrati zunaj in se jim omogoči več gibanja. 

– Skupna igrala zunaj za zdaj še ne bodo v uporabi. 

– Otroci ne prinašajo igrač in knjig od doma. Igrače (»ninice«, dude in podobno) je potrebno shraniti za posameznega otroka za čas med spanjem. 

– Časovni režim in organizacija vseh ponujenih obrokov bo prilagojena vzgojno- izobraževalnemu procesu ter izvajanju higienskega režima. 

– V kolikor otrok dobi vročino ali druge znake akutne okužbe dihal, se ga takoj izolira v posebnem prostoru. O bolezenskih znakih otroka boste takoj telefonsko obveščeni. 

 

Lepo vas pozdravljam, 

Pomočnica ravnateljice za vrtec 

Andreja Kuhar 

Izjava_vrtec

PRIJAVNICA ZA VKLJUČITEV OTROKA

IZPISNICA 20-21