OBVESTILO

o ponovni vzpostavitvi izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v določenem deležu v prostorih OŠ Vuzenica v času izvajanja odrejenih ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

Spoštovani,

vezano na dne 8. 5. 2020 prejeto okrožnico Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, izdane dne 8. 5. 2020 pod številko 6030-1/2020/31, vas obveščamo, da se bo vzgojno izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. razreda OŠ predvidoma od 18. 5. 2020 izvajalo v prostorih šole. Prav tako se bo vzgojno izobraževalno delo predvidoma od 25. 5. 2020 v prostorih šole izvajalo za učence 9. razreda.

Glede na zgoraj navedeno, se bo od predvidenih datumov dalje za učence 1., 2., 3. in 9. razreda vzgojno izobraževalno delo izvajalo po obveznem in razširjenem programu.

Po priporočilih ministrstva bo pouk potekal v manjših skupinah do 15 učencev. V šoli bomo poskrbeli za vse priporočene higienske ukrepe in varno učno okolje.

Pogoj za ponovni vstop v šolske prostore je podpisana pisna izjava starša, ki jo morajo starši podati pred vstopom otroka v šolske prostore. S tem se šoli zagotovi varno učno okolje za vse učence.

Za učence, ki se vzgojno izobraževalnega procesa v šolskih prostorih ne bodo udeležili iz zdravstvenih razlogov njih samih ali njihovih ožjih družinskih članov oz. oseb, s katerimi bivajo v istem gospodinjstvu, bodo starši morali prav tako podati izjavo o obstoju teh okoliščin in s tem o razlogu, da se tak otrok še vedno izobražuje na daljavo.

NIJZ je opredelil zdravstvene omejitve za učence ob ponovnem odprtju šole. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku odsvetujejo vrnitev v šolo. Prav tako se vrnitev v šolo odsvetuje učencem, ki imajo zdravstvene omejitve (astmo, kronične bolezni dihal, oslabljeno pljučno funkcijo, epilepsijo, cerebralno paralizo, nevrodegenerativna obolenja, imunsko pomanjkljivost). Učencem, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, bomo prilagodili oblike in metode dela.

V šoli bomo izvajali tudi podaljšano bivanje in jutranje varstvo za učence, ki jim doma res ne morete organizirati varstva. Prosimo, da čas jutranjega prihoda in popoldanskega odhoda javite svojim razredničarkam do srede, 13. 5. 2020.

V šoli bodo učenci imeli organizirano prehrano (malica, kosilo). Učence morate na prehrano prijaviti do srede, 13. 5. 2020.

NIJZ priporoča individualen prevoz otrok v šolo, ki ne morejo v šolo peš ali s kolesom. Prosim vas, da razredničarkam sporočite, kateri učenci vozači, ki so tudi do sedaj imeli organiziran prevoz v šolo, nujno potrebujejo prevoz v naslednjih tednih. Informacije glede prevozov s kombiji še pričakujemo, saj ni znano, ali se bodo prevozi s kombiji sploh lahko izvajali.

Vse podrobnejše informacije vam bomo še posredovali. Prav tako boste obveščeni, v kateri učilnici bo vaš otrok imel pouk, kako bo pouk potekal in kaj naj otroci prinesejo s sabo v šolo.

Obvestili vas bomo tudi o protokolih prihajanja in odhajanja iz šole in kako bo potekal pouk v ponedeljek, 18. 5. 2020.

Po navodilih NIJZ-ja bodo učenci ob ponovnem vstopu v šolo s sabo prinesli podpisano izjavo staršev, da so zdravi in da zadnjih 14 dni niso bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS- CoV-2.

 

Lep pozdrav in ostanite zdravi. Skupaj nam bo uspelo to zahtevno šolsko leto pripeljati do konca.

Ravnateljica

dr. Mojca Hrastelj Brelih

 

Vuzenica, 11. 5. 2020

2. Izjava o vstopu_šola

3. prijavnica_ponovna vzpostavitev VIZ_18.5._123r

4. prijavnica_ponovna vzpostavitev VIZ_25.5._9r

5. izjava starši_zdravstveni razlog