MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO

»Človeško bitje je del celote, ki jo imenujemo Univerzum. Del, omejen v prostoru in času. Svoje misli in doživetja doživlja kot nekaj ločenega od ostalega, to pa je le neke vrste optična prevara, iluzija njegove zavesti. Ta iluzija predstavlja za nas neke vrste zapor in nas omejuje na osebne odločitve in na občutke do samo majhnega števila oseb, ki so nam najbližje. Naša naloga mora biti, da se osvobodimo tega zapora in da širimo krog svojih občutkov, tako da bodo objeli vsa živa bitja in vso naravo v vsej njeni lepoti.”  (A.Einstein)

Naša šola se je s šolskim letom 2019/2020 vključila v projekt MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO 2019/2020. Nosilec projekta je Izobraževalni center Eksena.

Sodelovali smo lahko tako, da smo učitelji na naši šoli v tednu mednarodnega dneva strpnosti (16. november) z otroki izvedli izobraževalno-ustvarjalne delavnice. Tema letošnjega projekta je bila PAST UPRAVIČENE NESTRPNOSTI.

Na delavnicah smo se učitelji z učenci najprej pogovorili o strpnosti in nestrpnosti (obrekovanju) ter upravičeni nestrpnosti, zatem pa so učenci ustvarjali likovne in pisne izdelke na to temo, ki smo jih na naši osnovni šoli ob koncu delavnice razstavili.

Učenci so se v okviru teh delavnic privajali na strpnost do drugih. Učenci so s temi delavnicami poglabljali pomen srčne kulture in občutek za sočloveka. Skozi delavnice so spoznavali, da s svojimi dobrimi deli ustvarjajo boljši svet, prav tako pa so vzor ostalim. Spoznavali so, da le tak svet, v katerem bomo vsi čutili pripadnost in povezanost v istem času in prostoru, daje občutek boljšega jutri. Vendar kljub temu lahko vsak zablesti v svoji drugačnosti.

Koordinatorja projekta

Jasmin Džambić

Darja Mrakič