Kulturna šola – naziv za OŠ Vuzenica

Kulturna-šola-2019-2024-1024x249

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture, ki ima jasen cilj dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti.

Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja  nepogrešljivi partnerici. Projekt omogoča ustrezen razvoj, predstavitev promocijo in evalvacijo dela v okviru obšolskih dejavnosti.

Učenci naše šole ves čas redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih. Redno prirejamo kulturne dogodke, namenjene učencem in širši lokalni javnosti, prav tako v naših prostorih omogočamo dejavnost tudi drugim kulturnim društvom in skupinam.

Naša šola se je maja 2019 prijavila na javni poziv za dodelitev naziva »Kulturna šola 2019« in ker smo se v preteklih petih letih izkazali z razvejanim in kakovostnim delovanjem na področju kulture, smo naziv prejeli in postali KULTURNA ŠOLA 2019, za obdobje 5-ih let.

S pridobitvijo naziva bomo še naprej krepili ustrezno kulturno vzgojo na različnih umetnostnih področjih in podpirali dosežke naših učencev.

Zastavo smo že izobesili v avli šole.

Zapisala,

Ines Gerold, knjižničarka

kulturna šola