NARAVOSLOVNI DAN ZA UČENCE OD 5. DO 9. RAZREDA (23.9.2016)