Delo na daljavo – OŠ Vuzenica 

Tudi na naši šoli smo s ponedeljkom pričeli z delom na daljavo. Ne glede na začetne težave smo se učitelji potrudili in vzpostavili stike z učenci oz. njihovimi starši.

Do danes smo dobili že veliko povratnih informacij in informacij o opravljenem delu. Velika večina naših učencev in njihovih staršev je delo sprejela vestno in z veliko odgovornostjo.

S starši oz. učenci, s katerimi še do danes nismo vzpostavili stika preko e-pošte, se bomo učitelji poskušali povezati po drugi poti.

Tudi mi vam želimo, da ostanete zdravi!

Ravnateljica in učitelji OŠ Vuzenica